22 55 80 01 - Ring endelig: vi giver gratis fodervejledning - Telefontid: hver dag kl. 8-19
Vi er e-m�rket
Total:0,00 DKK 
Ingen varer i kurven
Gå til kurven
FRAGT KUN 40,-
Fri fragt ved køb
over 400 kr.
Vi sender igen om:

Advantage Vet. til kat (4 pipetter)

prisgaranti
170,00 DKK 136,00 DKK
På lager
Vælg variant:
Størrelse:
Advantage ® Vet. til kat (4 pipetter)

Imidacloprid

Kutanopløsning, pipetter

Til forebyggelse og behandling af loppeangreb på katte.

Holder hjem og kæledyr fri for lopper
Virker fra første dag
Børnesikrede pipetter
Går ikke i blodet

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiparasitært middel

ATCvet-kode: QP 53 AX 17

 

 Farmakodynamiske egenskaber

Imidacloprid 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine er et middel mod ektoparasitter tilhørende en ny gruppe af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk nærmere beskrevet som et chloronicotinyl nitroguanidin.

 

Imdacloprid binder sig med høj affinitet til nicotinerge acetylcholin receptorer i den postsynaptiske del af centralnervesystemet (CNS). Den påfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i lammelse og død. På CNS hos pattedyr har imidacloprid derimod praktisk taget ingen effekt pga. den svage affinitet til pattedyrs nicotinerge receptorer og den postulerede svage penetration gennem blod/hjerne barrieren i CNS. Den lave farmakologiske aktivitet hos pattedyr understøttes af safety-studier med systemisk administration af subletale doser af imidacloprid til kaniner, mus og rotter.

             

I videregående undersøgelser har imidacloprid, udover effekt på voksne lopper, også vist effekt på loppelarver i omgivelserne af det behandlede dyr. Larvestadier i dyrets omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr.

 

Farmakokinetiske egenskaber

Præparatet er beregnet til kutan administration. Ved at følge den anbefalede administrationsmåde til kat, vil præparatet hurtigt fordeles ud over dyret.

Imidacloprids systemiske absorption er meget lav, forbigående og uden relevans for den kliniske effekt, som vist ved overdoserings-studier og serumkinetik-studier på rotter og målgruppe-dyrene.

Dette er yderligere blevet vist i en undersøgelse, hvor lopper ikke blev dræbt hos behandlede dyr, hvor det aktive stof var fjernet fra dyrets hud og pels.

 

 

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Butylhydroxytoluen (E321)

Benzylalkohol

Propylenkarbonat

 

Uforligeligheder

Ingen kendte.

 

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidler i salgspakning: 5 år.

 

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

 

Emballage

Blisterpakninger med 2, 3, 4 eller 6 enkeltdosis-pipetter a 0,4/0,8 ml (40 mg/80 mg imidacloprid).

Pipetterne samt hætter er af hvid polypropylen. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

 

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

 

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

 

Repræsentant

Bayer A/S

Bayer HealthCare

Animal Health Division

Arne Jacobsen Allé 13

2300 København S

 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

0,4 ml (katte under 4 kg): 18912

0,8 ml (katte 4 kg og derover): 38496

 

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. august 1997

 

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. august 2011

 

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

HV (V-mærket)

 Dosis og behandlingstabel:

 

Kat 
(kg lgm.)

Produkt

Antal pipetter

Imidacloprid
(mg/kg lgm.)

< 4 kg

Advantage® Vet. til katte

1 x 0.4 ml

minimum 10

≥4 kg

Advantage® Vet. til katte

1 x 0.8 ml

minimum 10

 

Reinfestation af nye lopper fra omgivelser kan fortsætte i 6 uger eller længere efter startbehandlingen. Mere end én behandling kan derfor være nødvendig i tilfælde, hvor antallet af lopper i omgivelserne er stort. For at reducere reinfestation fra omgivelserne anbefales det i tillæg til behandling at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel mod voksne lopper og deres udviklingsstadier.

 

Præparatet forbliver effektivt, også selv om dyret bliver vådt, f.eks. efter heftig regn. Genbehandling kan imidlertid blive nødvendig tidligere end 4 uger afhængig af forekomsten af lopper i omgivelserne. Der må dog ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen.

 

Administrationsmåde:

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen for derved at bryde forseglingen.

 

Del kattens pels i nakkeregionen ved kraniets start, så huden bliver synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

 

Præparatet smager bittert og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis katten slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. Korrekt applikation i nakkeregionen ved kraniets startminimerer kattens mulighed for at slikke præparatet i sig.

 

Anvend kun præparatet på uskadt hud. Lad ikke dyr, der lige er behandlet, slikke på hinanden.

 

Overdosering

Ingen kliniske bivirkninger blev bemærket efter brug af 5 gange  terapeutisk dosis, hver uge i 8 på hinanden følgende uger.

Ved overdosering, eller ved indtagelse ved at slikke på applikationsstedet, kan der i sjældne tilfælde opstå forstyrrelser af nervesystemet (så som kramper, tremor, ataxi, mydriasis, miosis, sløvhed).

Forgiftningstegnene er forskellige hos dyr ved fejlagtig oral indtagelse af Advantage Vet. Behandlingen bør være symptomatisk under opsyn af en dyrlæge. Ingen specifik antidot kendes, men brug af aktiv kul kan lindre symptomerne.

Imidacloprid er et insecticid tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk klassificeres det som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt over for voksne lopper og loppelarver. Udover imidaclopridets virkning på voksne lopper er der også påvist en virkning på loppelarver i det behandlede dyrs omgivelser. Larvestadier i hundens nærmeste omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr. Imidacloprid har en høj affinitet til de nicotinerge acetylcholinreceptorer i den postsynaptiske del af insekters centralnervesystem (CNS). Den heraf følgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i parasittens lammelse og død.

Hjælpestoffer

Butylhydroxytoluen (E321)

Benzylalkohol

Propylenkarbonat