22 55 80 01 - Ring endelig: vi giver gratis fodervejledning - Telefontid: hver dag kl. 8-19
Vi er e-m�rket
Total:0,00 DKK 
Ingen varer i kurven
Gå til kurven
FRAGT KUN 40,-
Fri fragt ved køb
over 400 kr.
Vi sender igen om:

Bayvantic Vet. hund

prisgaranti
230,00 DKK 184,00 DKK
På lager
Vælg variant:
Størrelse:

Bayvantic har den bredeste effekt imod parasitter (4 pipetter)

2 aktive ingredienser (imidacloprid og permethrin) virker imod 5 forskellige blodsugende parasitter: Bayvantic virker imod flåter, lopper (og loppelarver), myg, sandfluer og staldfluer.

Forhindrer flåter i at bide

Flåter, som er repelleret, og som dør, før de kan bide, kan ikke sprede sygdomme. 

Afholder lopper fra at bide

Bayvantic® afholder lopperne fra at bide og dræber dem. Bayvantic® dræber også loppelarver, før de udvikler sig til voksne lopper. Således beskytter Bayvantic® både din hund og dit hjem. 

Forhindrer myg i at stikke

Myg, der ikke stikker, kan ikke irritere hundene eller overføre sygdomme. 

Beskytter hunde - unge, gamle, små og store

Bayvantic® er skånsomt nok til hvalpe, fra de er 7 uger, samt til hunde i enhver størrelse. Dryp det blot på huden en gang om måneden for at beskytte hunden imod problemer med bidende lopper, flåter og myg. 

Virker også efter svømning eller badning

Bayvantic® bliver ved med at virke efter svømning eller badning. Så du kan roligt bruge det til hunde, der elsker vand.

Produktinfo:

Bayvantic® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin).

Indikation: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus (Trichodectes canis). Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb. Denne vedvarer i henholdsvis 4 uger (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) eller 3 uger (Dermacentor reticulatus). Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. En behandling har repellerende („anti-blodsugende“) virkning på sandfluer i henholdsvis 2 uger (Phlebotomus papatasi) eller i 3 uger (Phlebotomus perniciosus), på myg i henholdsvis 2 uger (Aedes aegypti) og i 4 uger (Culex pipiens) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger.

 

Administrationsmåde: Kun til brug på huden.

Dosering hund: 1,5-4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette a 4,0 ml. Til hunde på over 40 kg bruges en passende kombination af pipetter.

 

Kontraindikationer: Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Symptomerne forsvinder normalt af sig selv. I meget sjældne tilfælde kan hundene vise adfærdsændring (uro, rastløshed, piben eller de ruller sig, mave-tarm symptomer (opkastning, diarré, øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

 

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation.

 

Forsigtighedsregler: Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet.

 

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet: Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brug. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat. De hyppigste kliniske symptomer, der i meget sjældne tilfælde kan forekomme, er forbigåede følelsesreaktioner i huden så som snurrende følelse, brændende følelse eller følelsesløshed. Hvis præparatet kommer i øjnene ved uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- og øjenirritationer vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn.

 

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Bayvantic® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades.

 

Pakninger: Bayvantic® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml. For yderligere information læs indlægssedlen.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com, Januar 2012.

Må ikke bruges til katte

Doseringstabel for Bayvantic Vet. Spot-on, opløsning:

 

 

Hund

(kg legemsvægt)

Præparat

 

Volumen

(ml)

Imidacloprid

mg/kg legemsvægt

Permethrin

mg/kg legemsvægt

 

≤ 4 kg

Bayvantic Vet.

til hunde under 4 kg

0,4 ml

Minimum 10

Minimum 50

 

> 4 kg ≤ 10 kg

Bayvantic Vet. til hunde på  4 – 10 kg

1,0 ml

10 – 25

50 – 125

 

> 10 kg ≤ 25 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 10 – 25 kg

2,5 ml

10 – 25

50 – 125

 

> 25 kg ≤ 40 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 25 – 40 kg

4,0 ml

10 - 16

50 – 80

 

 

Til hunde > 40 kg bruges en passende kombination af pipetter.

 

For at reducere reinfestation med nye lopper anbefales det at behandle alle husstandens hunde samtidigt. Husstandens øvrige dyr bør også behandles med et passende præparat. For yderligere at sanere omgivelserne anbefales det at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel, der er virksomt mod voksne lopper og deres udviklingsstadier i omgivelserne.

 

Præparatet forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens  udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes. I disse tilfælde må der ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen. Hvis det er nødvendigt at vaske hunden med shampoo, anbefales det at gøre dette før påføringen af præparatet eller mindst to uger herefter, for at opnå den bedst mulige virkning af præparatet.

 

I tilfælde af pelslus anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have brug for en 2. behandling.

 

Kun til brug på huden. Applicer kun på uskadt hud.

 

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten rundt og sæt den anden ende på pipetten. Drej rundt, for at bryde forseglingen, og træk hætten af igen.

 

Hunde på 10 kg og under

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

 

Hunde over 10 kg

Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted..

  

Overdosering

Ingen kliniske bivirkninger blev observeret på raske hvalpe eller voksne hunde efter brug af 5 gange overdosering og heller ikke hos hvalpe hvis mødre var behandlet med 3 gange overdosering af præparatet.

Imidacloprid er et insecticid tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk klassificeres det som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt over for voksne lopper og loppelarver. Udover imidaclopridets virkning på voksne lopper er der også påvist en virkning på loppelarver i det behandlede dyrs omgivelser. Larvestadier i hundens nærmeste omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr. Imidacloprid har en høj affinitet til de nicotinerge acetylcholinreceptorer i den postsynaptiske del af insekters centralnervesystem (CNS). Den heraf følgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i parasittens lammelse og død.

 

Permethrin tilhører type I klassen af de pyrethroide acaricider og insecticider og virker herudover repellerende. Pyrethroider påvirker de elektrisk ladede natriumkanaler hos hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Pyrethroider er såkaldte ”open channel blockers”, som påvirker natriumkanalen ved at forsinke både aktiverings- og inaktiveringssignalerne. Dette fører til hyperexcitabilitet af parasitten og til dens død.

 

Ved kombinationen af begge stoffer er det påvist, at imidacloprid fungerer som ganglieaktivator på leddyr, hvorfor det øger permethrinets effekt.

 

Præparatet har en repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på flåter, sandfluer og myg. Herved hindres de repellerede parasitter i at suge blod, og risikoen for overførsel af visse sygdomme nedsættes (f.eks. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis og Leishmaniasis). Da der imidlertid kan forekomme en fæstnelse af enkelte flåter eller enkelte stik fra sandfluer eller myg, kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke helt udelukkes, hvis forholdene er ugunstige. Præparatet har en repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på almindelige stikfluer og bidrager dermed til bekæmpelse af fluestik dermatitis.

Her kan du læse mere generel info om Bayvantic Vet.